vrFairs đã cập nhật phiên bản hoàn toàn mới, trải nghiệm ngay tại vrmall.vn​

Vũ trụ ảo metaverse là gì mà cả thế giới đều đặc biệt quan tâm?

Metaverse (vũ trụ ảo) là một vũ trụ kỹ thuật số kết hợp các khía cạnh của truyền thông xã hội, trò chơi trực tuyến, thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), Internet và tiền điện tử. Với Metaverse, người dùng có thể tương tác trực tuyến trong không gian ảo đa chiều của thế giới kỹ thuật số thay vì chỉ xem nội dung kỹ thuật số một cách đơn thuần như trước đây.