vrFairs đã cập nhật phiên bản hoàn toàn mới, trải nghiệm ngay tại vrmall.vn​

Xu hướng tổ chức sự kiện năm 2022

Tương lai của lĩnh vực tổ chức sự kiện sẽ rất khác khi sự kiện, triển lãm, hội chợ thực tế ảo xuất hiện cứu cánh các doanh nghiệp trong mùa dịch.